Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak jsme zde již několikráte uvedly, těhotenství představuje pro ženu velkou životní změnu, určitý předěl, který lze srovnat s krizovým životním obdobím. Co myslíte, může se tato krizovost či na psychiku náročné období týkat i Vašeho partnera, otce miminka? Ač se o tom příliš nemluví (a určité projevy psychické labilnosti muže v období těhotenství partnerky by mohly být považovány za projevy nevyrovnanosti, nezralosti až slabošství), i pro muže znamená těhotenství partnerky krizové životní období, období zlomu.

Zastavme se nyní na chvilku u příčin, proč se o psychice muže v období těhotenství partnerky více nemluví. Příčiny nalezneme ve stereotypních představách o rolích mužů ve společnosti. S rolí muže coby otce se váže očekávání na roli ochránce a vůdce. Od nastávajícího otce je očekáváno takové chování, které bude sebejisté, vyrovnané a jisté, což povede k naplnění představy o muži, který má být své těhotné partnerce oporou a jakýmsi přístavem bezpečí a jistoty. Cožpak by pak z tohoto titulu mohl muž otevřeně mluvit o svém strachu z nového života, o svých obavách o sobě coby otci a o obavách ze změny svého postavení v partnerském životě? Ač nejsem muž, umím si představit, že otevřeně projevit své pocity a obavy v období, kdy se od muže očekává ochranná a povzbudivá role, je velmi těžké.

Tento článek píši hlavně z důvodu častého rozčarování těhotných žen ze svého partnera, protože partner nějak zklamává z očekávaného chování. Možná se ptáte z jakého zase očekávaného chování ?! Většina těhotných žen od svého partnera v těhotenství očekává porozumění, pochopení, jemnost, něžnosti a citlivost. Zde ovšem dochází často k paradoxu, kdy na jednu stranu je od muže očekáváno chování vyrovnané, jisté, sebevědomé a pevné a na druhou stranu je od něj vyžadováno chování velmi citlivé, něžné. Někteří muži nedokáží naplnit oba druhy očekávání, a tak mohou být bud více muži ochránci, ale s nižší mírou empatie a něžností, nebo na druhé straně mohou být tak něžní a citlivý, až se nějak vytratí jejich role vůdce a nezdolné opory. Oba tyto případy jsou krajní a slouží jen k ilustraci, proč se někteří partneři mohou projevovat spíše odtažitě a nedostatečně empaticky. Ideální situace pro těhotnou ženu je jistě ta, kdy je její partner dostatečně citlivý, jemný a empatický a zároven neztrácí svoje poslání jistoty, bezpečí a opory. K tomu, aby nedocházelo ke zklamání ze vzájemného plnění nově naplněných partnerských rolí, vhodně poslouží KOMUNIKACE. Vyjádřením svých očekávání, pocitů a potřeb můžete napomoci k vytváření partnerského vztahu, který bude s obsahem porozumění a bude zbaven nároků na očekávané chování, o které stejně nikdo nestojí.

Pojdme se však již podívat na určité mezníky v psychice muže v období těhotenství jeho partnerky. Na zjištění o těhotenství své partnerky mohou muži reagovat různě – od pocitů naprostého štěstí po pocity šoku a popření. Vše záleží na vícero faktorech (ekonomická situace, rodinná situace) a na osobním postoji ke své rodičovské roli. Muži si dále velmi často kladou otázku zda jsou oni skutečně otci miminka. S uvědoměním si své nastávající role otce se pojí také vědomí toho, že nic již nebude jako dříve. Nastávajícímu otci se změní životní styl, očekává se od něj, že se postará o svojí partnerku i o dítě, pozmění se jeho dosavadní postavení v partnerském životě. Jistě dojde k přehodnocení mužových hodnot, priorit a postojů. Je tedy zřejmé, že otcovstvím muž nejen získává, ale i ztrácí. Proto se nedivme, že není vždy z rodičovství  tak nadšený, jak byste si možná představovala. Stejně jako vy, i on se potřebuje na těhotenství adaptovat, musí si na něj zvyknout a postupně si vytvořit své představy a koncepci o své budoucnosti a otcovské roli. S postupným vývojem těhotenství se muži mohou cítit tak trochu odsunutí, protože většina známých a přátel se spíše zabývá nastávající matkou a miminkem, než psychikou muže. Proto může docházet k žárlivosti na dítě a ke strachu o své postavení v rodině. Zde je velmi vhodné opět s partnerem komunikovat a zapojovat ho do průběhu těhotenství. Je tak možné společně chodit na ultrazvuková vyšetření kde miminko sledujete společně a můžete tak prvně zažívat pocit úplného rodinného souznění. Dále můžete společně praktikovat prenatální komunikaci či společně navštěvovat nějaké těhotenské kurzy pro páry a také společně uvažovat o způsobu prožití porodu. Je spousta dalších možností, jak zapojit partnera do svého těhotenství. Základem však zůstává otevřená komunikace, vzájemné nasloucháná a vyjádření svých přání. Pozor si však dávejte na manipulativní jednání a vnucování svých přání partnerovi.

Je škoda, že o psychický stav nastávajících otců se psychologičtí odborníci příliš nezajímají. Mohlo by se tak osvětlit množství skrytých pocitů a potřeb, které muži pocitují a mohou se stydět je vyjádřit. Mohlo by tak dojít ke zlepšení partnerské komunikace a k posílení pocitu rodinného štěstí.

Závěrem se ještě zmíním o tzv. „těhotenství mužů“, které reprezentuje termín COUVADE (čte se kuváda), jenž prvně použil antropolog E. B. Taylor. „Těhotenství mužů“ se dotýká okolo 11-35% mužů, kdy se obvykle v období 3. – 4. měsíce těhotenství partnerky u mužů mohou objevovat tyto tělesné příznaky: bolesti zubů, tloustnutí, zvracení, průjem či zácpa. Jde o jakési tělesné projevy těhotenství u mužů, které mají tendenci se pomalu vytrácet a v posledních dvou měsících těhotenství partnerky se mohou opět objevit. Příčiny „těhotenství mužů“ mohou být dány bud kulturním přenosem nebo mohou mít psychodynamickou příčinu (žárlivost na těhotenství, tělesné vyjádření úzkosti, způsob ztotožnění se s těhotenstvím své partnerky a svojí otcovskou rolí) a nebo mohou mít biologickou příčinu (snížené hladiny testosteronu, zvýšené hladiny prolaktinu). „Těhotenství mužů“ se častěji objevuje u mužů s těsnou vazbou k matce a u partnerů úzkostných žen (zdroj: Ratislavová, K. – Aplikovaná psychologie porodnictví, 2008, s. 46-47).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Něco veselého

Anna,17. 3. 2013 17:11

Děcka, pozorte. Teď se šíří po netu a mezi lidma nová forma přivýdělku, velice snadná na pochopení. Vydělávám si takto už od půlky ledna a jsem tím fascinována. Milionářka přes noc se ze mě sice nestala, ale i tak mám radost ze snadno vydělaných kaček... Je to z návodu www.CervenaCerna.cz