Jdi na obsah Jdi na menu
 


To, že není lehké přesně vystihnout co to je "osobnost" z psychologického hlediska, dokládá fakt, že exituje v tomto oboru na padesát různých definic osobnosti. A co že tedy osobnost člověka v sobě vlastně skýtá?

Jedna definice praví, že: "osobnost člověka je chápána jako jedinečný celek duševního života, který se projevuje vnitřně i navenek jako jednotná  soustava propojených dějů, stavů, vlastností a vztahů člověka. Každá osobnost musí být chápána jako individualita, kterou ovlivnily její zkušenosti a činnosti, a která se nějak chápe a má o sobě nějaké mínění. Každá osobnost může být vystižená subjektivně i objektivně, nikdy ne však úplně a přesně".

Laicky řečeno - každý jsme jiný, jedinečný, osobitý. Každý máme jiné

  • schopnosti
  • dovednosti
  • postoje
  • motivy, motivaci
  • temperament (víte, že temperament je vrozený?)
  • psychologické vlastnosti
  • genetické dispozice
  • charakter ( víte, že 80% charakterových vlatností se utvoří do 8 let věku?)

Všechny tyto osobnostní předpoklady nás různí a také nám vlastně určují to, jak prožíváme emoce, jak se chováme, jak reagujeme na různé podněty nebo na bolest  - to platí v celém našem životě, období těhotenství nevyjímaje :-)

Je-li naším cílem prožít pohodové těhotenství, musíme se zaměřit také na svůj sebeobraz, svoje sebevidění, sebeuvědomění.